Binartech Sp. z o.o.

ul. Kowalska 1

45-588 Opole


NIP: 991-03-62-414

Regon: 160081900

KRS: 0000419903

Kapitał zakładowy: 222.000 zł

Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS


kontakt@binartech.com